Upravljanje

 

Upravni odbor može osnovati i druge odbore koji pomažu u obavljanju redovitih poslova kluba.

Odbor za medicinsku skrb

Odbor za marketing

Odbor za izgradnju kluba

Više
 

ŠKOLA VESLANJA

Novi termini treninga - kliknite VIŠE

VišeAkcija otkupa EE optada još traje.

 

Više