Zagreb ‑ Eights on Sava

Morana Marinčić

7. studenog 2017.

Fotografije regate 4. studenog 2017. koje je snimila Morana Marinčić.