Ostale novosti

Skupštine

Skupština s temom usvajanja financijskog plana

16. prosinca 2017.

U četvrtak 14. prosinca održana je Skupština s jednom točkom na koju nas obavezuje Zakon o udrugama - usvajanje financijskog plana za 2018. godinu. Prvo smo se prisjetili naših zaslužnih članova, Miroslava Žike Dubravčića i Ante Duška Rakića. Zatim je uslijedilo usvajanje dnevnog reda, a nakon ponekad i žustrije rasprave, prvenstveno na temu najma fitnessa, financijski plan je skoro jednoglasno usvojen. Kako će se nakon pripreme financijskog izvješća za 2017. održati Izborna Skupština, tada će kandidati predstaviti detaljane planove rada za sljedeću godinu, ali i za cijeli četverogodišnji mandat. Prisjetili smo se i naših zaslužnih članova, Miroslava Žike Dubravčića i i Ante Duška Rakića.