Ostale novosti

Uređenje kluba

Uređenje kluba

30. siječnja 2018.
21. 1. 2021. 
Konačno smo dobili novo vanjsko stubište. Nakon više od godinu dana ishođenja građevinske dozvole, a nakon toga traženja najpovoljnijih izvođača i njihovog usklađivanja, stubište je postavljeno. Slijedi zamjena vrata i prozora na dva rastera kod ulaza na terasu i uklanjanje starog stubišta. Trenutno se traže napovoljnije ponude za rekonstrukciju podova u prizemlju, uređenje svlačionica i zamjenu ulaznih vrata. Nakon što dobijemo ponude slijedi osiguranje novaca (donacije i kredit). Očekujemo da u travnju počinju radovi na uređenju svlačionica i dvorane u prizemlju. 
 
30. 1. 2018.

Nakon što nam pripreme za uređenje cijelog sportskog centra u Veslačkog ulici na kojima smo aktivno radili 2010. godine nisu donijele novog strateškog partnera, odlučili smo se za postupno uređivanje postojeće zgrade i ostalih sadržaja. Preduvjet djelomičnog uređenja je parcelacija sadašnje čestice jer je ona veća od 1 ha zbog čega prije dobivanja bilo kakve građevinske dozvole moramo provesti skupi postupak natječaja arhitektonsko ubanističkog rješenja cijele čestice.
Prije parcelacije bilo je potrebno provesti legalizaciju manjih izmjena na postojećim kućama i legalizacija hangara. Legalizacija je provedena, a parcelacija je u postupku. Skupštini kluba u travnju 2014. godine je predočen prijedlog uređenja postojeće zgrade kluba. Na poticaj gradonačelnika Bandića i pročelnika Ureda Lovrića u studenom 2015. predana je zamolba za sufinanciranje uređenja kluba prema tom projektu s pratećim troškovnikom Gradskom uredu za obrazovanje kulturu i šport. Kako nikakvog odgovora još nema na prethodne dvije skupštine najavljeno je da će klub početi samostalno s uređenjem. 
Prijedlog projekta je od 2014. do danas doživio 12 manjih izmjena, a predloženo rješenje je rezultat želja trenera, članova NO i građevinskih stručnjaka članova kluba (Kelava, Medić, Mihaljević, Matić). Prijedlog rješenja trebao bi zadovoljiti potrebe kluba u sljedećih 5 do 10 godina. Uređenjem toka Save očekuje se i korištenje kluba cijele godine te postoji ideja dogradnje kata ili dijela kata s terasom. Izvedbenim projektom osigurat će se dogradnja stubišta do drugog kata i ojačanje postojeće konstrukcije. Nakon izrade strategije kluba (očekuje se od sljedeće uprave) moći će se dovršiti projekt dogradnje kata.
 
Nekoliko napomena - kako se radi o idejnom rješenju moguće su manje izmjene u rasporedu i veličini svlačionica, položaju ulaza i izlaza sa stubišta (180°) i slično. Sada je bitno izraditi troškovnik za različite varijante (do 10. veljače). Posljednji crtež je s otvorenim natkritim stubištem. U slučaju zatvorenog stubišta prema protupožarnim propisima potreban je ugradnja skupih protupožarnih vrata. Ideja je da što prije uredimo nove svlačionice, a faze uređenje mogle bi biti:
  1. izrada novog troškovnika uređenja - hitno;
  2. dobivanje građevinske dozvole na temelju postojećeg rješenja o legalizaciji - proljeće 2018.;
  3. izgradnja vanjskog stubišta i izmjena prozora na katu - odmah po dobivanju dozvole;
  4. premještaj svlačionica i sanitarnog čvora - ovisno o sredstvima jesen 2018. ili proljeće 2019.;
  5. uređenja prostora na katu (zatvaranje stubišta ukoliko se pokaže potrebnim);
  6. (zatvaranje stubišta ukoliko se pokaže potrebnim);
  7. uređenje ostatka prostora za trening (novi prozori, podovi, ..);
  8. dogradnja stubišta do drugog kata i ojačavanje konstrukcije zgrade;
  9. uređenje i izgradnja sadašnje terase (cijele ili dijela) ovisno o strategiji razvoja kluba i potrebama za novim prostorom.
UO procjenjuje da u 2018. možemo uložiti 200.000 kn do 250.000 kn od čega je većina novca već na računu kluba. Postoji mogućnost za dobivanje sredstava iz najavljenih, dugoočekivanih, natječaja za projekte Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu  politiku i Državnog ureda za šport što bi ubrzalo dovršenje svih faza. Ove godine ili realnije iduće očekuju se projekti energetske obnove ovojnice zgrada (fasada) i za udruge.
Od svih članova kluba očekujemo pisane prijedloge na predočeni projekt i plan rada te sudjelovanje u prikupljanju sredstava.
 
Upravni odbor HAVK Mladost
 
 
 

Vezana galerija