Ostale novosti

Školovanja i seminari

Promocija novih instruktora veslanja

15. veljače 2018.

Nakon višegodišnjih prirpema i pokušaja Olimpijska akademija je u suradnji s HVS-om, a uz najveću podršku naših članova (Nuskern, Bralić) organizirala školovanje za instruktore veslanja. Od listopada do pred kraj prosinca održavala su se predavanja i vježbe za ukupno 22 polaznika i dvije polaznice iz Hrvatske. Predavači općeg dijela bili su profesori s Kineziološkog fakulteta, a veslački dio su odradili Nikola Bralić, Dragan Vujović, Goran Fruk i Goran Nuskern. Naši članovi koji su završili školovanje su Marko Banović, Marijan Filipović, Krešimir Kavčić, Branko Markota, Lucija Nuskern Karajica, Goran Nuskern i Matija Sudić. 

 

Vezana galerija