Ostale novosti

Natjecanja 2019.

Daljinska regata

3. studenog 2019.

Na daljinskoj regati ove godine se okretanje računalo u ukupno vrijeme, a puhao je i vjetar dosta promjenjivog intenziteta, tako da rezultati nisu potpuno usporedivi. Detaljniju nalizu napravit će treneri. 

Rezultati

Dio fotografija možete vidjeti dolje i na stranicama HVS-a.

 

Vezana galerija