Ostale novosti

Skupština

Redovna Skupština 2021.

1. travnja 2021.

16. travnja 2021.

Na nastavljenoj sjednici utvrđeno je da je 65 (i jedan suzdržan) od ukupno 86 članova kluba za dopune Statuta što predstavlja dvotrećinsku većinu. Ostalih 20 članova nije se izjasnilo. Nakon ove točke Skupština je zaključena.

 

9. travnja 2021.

Jučer je održana Skupština pomoću video veze Google Meet. Prisutni članovi, ukupno 54, prihvatili su sve izvještaje i planove, a dali su i svoj glas za usklađivanje Statuta s propisima i dopunama koje omogućuju normalno djelovanje tijela upravljanja. Kako na Meet-u nije bilo prisutna 2/3 većina odlučeno je da se sjednica prekine i na tjedan dana da se neprisutni članovi pisano izjasne jesu li za ili protiv dopuna Statuta.

Izvještaj za 2020. i plan za 2021. predsjednika kluba.

 

1. travnja 2021.

8. travnja 2021. U 19 sati održat će Skupština HAVK MLADOST pomoću video komunikacije Google Meet!

Poziv

 

Zagreb, 1. travnja 2021.

 

                                                                        Predsjednik Skupštine HAVK Mladost

 

                                                                                   Nenad Mikulić