O klubu

Kontakt

19. studenog 2011.
 

 

Adresa:

Veslačka 26, 10000 Zagreb

Telefon/telefaks: +385 1 6192209
E-pošta: havk-mladost@zg.t-com.hr
   
Predsjednik:

Goran Nuskern

Dopredsjednik:

Zoran Emeršić

Tajnik:

Administrativna tajnica:

Ivica Filipović

Dubravka Matokanović

IBAN: HR78 23400091100012581
OIB: 10299966358