Članstvo

Redovni

8. ožujka 2022.

Statut HAVK Mladost, dio Članka 12.:

Redovnim članom Kluba mogu postati svi punoljetni članovi koji su zatražili upis u redovno članstvo Kluba, a ispunjavaju za to propisane uvjete.

 

Za upis u redovno članstvo Kluba potrebno je imati preporuku najmanje dva redovna člana Kluba.

Uvjeti za stjecanje članstva u redovne članove Kluba:

  • najmanje dvije godine članstva u nekoj sekciji kluba
  • aktivno sudjelovanje u radu kluba
  • redovno plaćanje članarine
  • disciplinska nekažnjavanost u prethodnom članstvu sekcije.

Odluku o redovnom članstvu donosi Upravni odbor Kluba.

Samo redovni članovi Kluba imaju pravo birati i biti birani u tijela upravljanja Klubom i u druga tijela Kluba.

 

Trenutačno je u klubu 95 redovnih  članova (popis).