Uplaćeno je 121.000 kn.

Više

Kalendar natjecanja u 2021. godini

Kalendar HVS-a i FISA-e.