O veslanju

Trening

Trening veslača kroz prijelazni i pripremni period

30. prosinca 2011.

Prvi prilog ovoj grupi je predavanje dr. sc. Pavla Mikulića sa trenerskog seminara u Osijeku 2011. Tema je Trening veslača kroz prijelazni i pripremni period - osvrt na trenažna opterećenja i sadržaje.