Veslači

Vetarni i rekreacija

Pravila treninga i nastupa rekreacije i veterana

26. travnja 2013.

Hrvatski akademski veslački klub Mladost zadržava i potiče tradiciju treniranja i nastupanja na natjecanjima svih starosnih kategorija od uzrasta škole veslanja do veterana i rekreacije. Brojnost naših veterana služi nam na čast i ponos, a njihov nesebični angažman u aktivnostima za dobrobit kluba nas posebno raduje.

 

Pravila treniranja i nastupa na regatama veterana u klubu HAVK Mladost