Povijest

Predsjednici

8. studenog 2011.

Navodimo poznate predsjednike, te molimo sve članove  koji imaju više podataka da ih dostave.

HVK    
 Rudolf Pilepić    
 Dragan Mlinarić    
 Vladimir Andrašević  1922. - 1924.  
 Cezar Zaccari    
 Josip Geić    
 Alaksandar Spevec    
 Bogdan Stopar    
 Ivan Heinzel  1936. -   
 Marijan Hanžeković    
Akademičar    
 Nada Patačić    
 Božidar Armano    
AVK Mladost    
 Radovan Lipovšćak  1958. (vidi članak B. Vuletića!)  
 Vladimir Horvat   1958.  
 Ivan Juras  1960. - 1964.  
 Mihajlo Justinijanović     
 Marijan Štajcer    
 Vojtjeh Brajčić    
AVK Mladost i HAVK Mladost    
 Pravomil Barin  1987. - 2007.  
HAVK Mladost    
 Lasić Vladimir  2007. - 2010.  
 Goran Nuskern  2010. - 2024.  
 Marko Mijat  2024. -