Upravljanje

Upravni odbor

8. studenog 2011.

Rad i poslovanje Kluba vodi Upravni odbor u skladu s poslovnom politikom planovima i programima te odlukama Skupštine.

Članovi Upravnog odbora od 15. prosinca 2016.:

 1. Boris Cetinić (od 26. 10. 2021. tajnik)
 2. Luka Čičin Šain
 3. Zoran Emeršić
 4. Lovorka Grgec Bermanec
 5. Ivan Mihaljević
 6. Marko Mijat
 7. Goran Nuskern
 8. Luka Pap
 9. Tomislav Smoljanović

Poslovi:

 • utvrđuje prijedlog Statuta Kluba;
 • predlaže planove razvitka i programe rada, financijski plan i poslovnu politiku Kluba;
 • donosi akte kojima se uređuju radni i drugi odnosi u Klubu;
 • donosi odluke o financijskom i svekolikom poslovanju;
 • odlučuje o osnivanju trgovačkog društva i upravlja imovinom Kluba;
 • bira i razrješava dužnosti glavnog tajnika;
 • imenuje stručne djelatnike (trenere, predsjednika Stručnog odbora i dr.) i utvrđuje njihov status, statusna prava, obveze i odgovornosti;
 • odlučuje o angažiranju, ispisnici, statusu i uvjetima djelovanja športaša;
 • odlučuje o statusu članova kluba;
 • odlučuje o sudjelovanju Kluba u natjecanjima, organiziranju športskih priredbi, mjestu i programu priprema športaša, vodstvu putovanja;
 • odlučuje o žalbama na odluke Disciplinskog odbora;
 • obavlja i druge poslove koji su mu u nadležnosti na temelju zakona, ovog Statuta i drugih općih akata Kluba …

Upravni odbor se u pravilu sastaje utorkom.

 

Kalendar natjecanja u 2022. godini

Kalendar HVS-a i FISA-e.


Uplaćeno je 203.000 kn!

Zajedno s projektima i radovima iznos je 233,250,00 kn!

Više