Upravljanje

Upravni odbor

15. ožujka 2022.

Rad i poslovanje Kluba vodi Upravni odbor u skladu s poslovnom politikom planovima i programima te odlukama Skupštine.

Članovi Upravnog odbora od 15. ožujka 2022.

 1. Luka Čičin Šain
 2. Zoran Emeršić
 3. Marijan Filipović
 4. Lovorka Grgec Bermanec
 5. Eugen Mateša
 6. Marko Mijat
 7. Luka Pap
 8. Goran Nuskern
 9. Tomislav Smoljanović

Poslovi:

 • utvrđuje prijedlog Statuta Kluba;
 • predlaže planove razvitka i programe rada, financijski plan i poslovnu politiku Kluba;
 • donosi akte kojima se uređuju radni i drugi odnosi u Klubu;
 • donosi odluke o financijskom i svekolikom poslovanju;
 • odlučuje o osnivanju trgovačkog društva i upravlja imovinom Kluba;
 • bira i razrješava dužnosti glavnog tajnika;
 • imenuje stručne djelatnike (trenere, predsjednika Stručnog odbora i dr.) i utvrđuje njihov status, statusna prava, obveze i odgovornosti;
 • odlučuje o angažiranju, ispisnici, statusu i uvjetima djelovanja športaša;
 • odlučuje o statusu članova kluba;
 • odlučuje o sudjelovanju Kluba u natjecanjima, organiziranju športskih priredbi, mjestu i programu priprema športaša, vodstvu putovanja;
 • odlučuje o žalbama na odluke Disciplinskog odbora;
 • obavlja i druge poslove koji su mu u nadležnosti na temelju zakona, ovog Statuta i drugih općih akata Kluba …

Upravni odbor se u pravilu sastaje utorkom.