Upravljanje

Upravni odbor

28. ožujka 2024.

 

Rad i poslovanje Kluba vodi Upravni odbor u skladu s poslovnom politikom planovima i programima te odlukama Skupštine.

Članovi Upravnog odbora od 28. ožujka 2024.

 1. Luka Čičin Šain
 2. Lovorka Grgec Bermanec
 3. Marko Mijat
 4. Tajana Nosić
 5. Goran Nuskern
 6. Marin Smoljanović

Poslovi:

 • utvrđuje prijedlog Statuta Kluba;
 • predlaže planove razvitka i programe rada, financijski plan i poslovnu politiku Kluba;
 • donosi akte kojima se uređuju radni i drugi odnosi u Klubu;
 • donosi odluke o financijskom i svekolikom poslovanju;
 • odlučuje o osnivanju trgovačkog društva i upravlja imovinom Kluba;
 • bira i razrješava dužnosti glavnog tajnika;
 • imenuje stručne djelatnike (trenere, predsjednika Stručnog odbora i dr.) i utvrđuje njihov status, statusna prava, obveze i odgovornosti;
 • odlučuje o angažiranju, ispisnici, statusu i uvjetima djelovanja športaša;
 • odlučuje o statusu članova kluba;
 • odlučuje o sudjelovanju Kluba u natjecanjima, organiziranju športskih priredbi, mjestu i programu priprema športaša, vodstvu putovanja;
 • odlučuje o žalbama na odluke Disciplinskog odbora;
 • obavlja i druge poslove koji su mu u nadležnosti na temelju zakona, ovog Statuta i drugih općih akata Kluba …

Upravni odbor se u pravilu sastaje najmanje 2 (dva) puta mjesečno.