Upravljanje

Upravni odbor

8. studenog 2011.

Rad i poslovanje Kluba vodi Upravni odbor u skladu s poslovnom politikom planovima i programima te odlukama Skupštine.

Članovi Upravnog odbora od 15. prosinca 2016.:

 1. Boris Cetinić
 2. Luka Čičin Šain
 3. Zoran Emeršić
 4. Lovorka Grgec Bermanec
 5. Ivan Mihaljević
 6. Marko Mijat
 7. Goran Nuskern
 8. Luka Pap
 9. Tomislav Smoljanović

Poslovi:

 • utvrđuje prijedlog Statuta Kluba;
 • predlaže planove razvitka i programe rada, financijski plan i poslovnu politiku Kluba;
 • donosi akte kojima se uređuju radni i drugi odnosi u Klubu;
 • donosi odluke o financijskom i svekolikom poslovanju;
 • odlučuje o osnivanju trgovačkog društva i upravlja imovinom Kluba;
 • bira i razrješava dužnosti glavnog tajnika;
 • imenuje stručne djelatnike (trenere, predsjednika Stručnog odbora i dr.) i utvrđuje njihov status, statusna prava, obveze i odgovornosti;
 • odlučuje o angažiranju, ispisnici, statusu i uvjetima djelovanja športaša;
 • odlučuje o statusu članova kluba;
 • odlučuje o sudjelovanju Kluba u natjecanjima, organiziranju športskih priredbi, mjestu i programu priprema športaša, vodstvu putovanja;
 • odlučuje o žalbama na odluke Disciplinskog odbora;
 • obavlja i druge poslove koji su mu u nadležnosti na temelju zakona, ovog Statuta i drugih općih akata Kluba …

Upravni odobor se u pravilu sastaje utorkom.