Upravljanje

Opis poslova glavnog tajnika:

  • zastupa Klub;
  • sklapa ugovore i obavlja druge pravne poslove u svezi s poslovanjem Kluba u okvirima poslovne politike. financijskog plana, odluka Skupštine i Upravnog odbora
  • skrbi i odgovoran je za zakonitost rada svih tijela Kluba;
  • priprema sjednice, materijale za raspravu i odlučivanje na sjednicama Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela;
  • ostvaruje neposredne kontakte i suradnju s državnim organima, športskim organizacijama i njihovim udrugama i drugim organizacijama;
  • skrbi o ostvarivanju interesa Kluba u korištenju, održavanju i općenito gospodarenju športskim objektima ..

Ivica Filipović, rođen 8. rujna 1955. godine. Odrastao na zagrebačkoj Trešnjevci. Veslao je u AVK Mladost i VK Croatia te se bavio i ragbijem.

Više
 

Treninzi Škole veslanja su ponovo na Jarunu svaki radni dan treninzi od 17:15-18:30!

Više

 POSTANI DONATOR!

Stanje 15. 10. 2020. - 112.000 kn.

Više