Upravljanje

Upravni odbor je na sastanku 26. listopada 2021. za glavnog tajnika izabrao Borisa Cetinića. Zahvaljujemo se dosadašnjoj tajnici Tajani Nosić na pomoći u radu kluba u prethodnoj godini. 

Više

Opis poslova glavnog tajnika:

  • zastupa Klub;
  • sklapa ugovore i obavlja druge pravne poslove u svezi s poslovanjem Kluba u okvirima poslovne politike. financijskog plana, odluka Skupštine i Upravnog odbora
  • skrbi i odgovoran je za zakonitost rada svih tijela Kluba;
  • priprema sjednice, materijale za raspravu i odlučivanje na sjednicama Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela;
  • ostvaruje neposredne kontakte i suradnju s državnim organima, športskim organizacijama i njihovim udrugama i drugim organizacijama;
  • skrbi o ostvarivanju interesa Kluba u korištenju, održavanju i općenito gospodarenju športskim objektima ..

Upravni odbor je na sastanku 15. prosinca 2020. za glavnu tajnicu izabrao Tajanu Nosić. Zahvaljujemo se dosadašnjem glavnom tajniku Ivici Filipoviću, a novoj tajnici želimo uspješan rad.

Više

Ivica Filipović, rođen 8. rujna 1955. godine. Odrastao na zagrebačkoj Trešnjevci. Veslao je u AVK Mladost i VK Croatia te se bavio i ragbijem.

Više