Upravljanje

 

Upravni odbor može osnovati i druge odbore koji pomažu u obavljanju redovitih poslova kluba.

Odbor za medicinsku skrb

Odbor za marketing

Odbor za izgradnju kluba

Više
 

Uplaćeno je 121.000 kn.

Više

Kalendar natjecanja u 2021. godini

Kalendar HVS-a i FISA-e.