Upravljanje

Predsjednik i dopredsjednik

15. ožujka 2022.

Predsjednika i dopredsjednika Kluba bira Skupština na vrijeme od četiri godine. Na Izbornoj kupštini 2010. za predsjednika je izabran Goran Nuskern, a za dopredsjednika Zoran Emeršić. Obojica su ponovo izabrani i na Izbornoj skupštini 2022.

Predsjednik Kluba:

  • predstavlja i zastupa Klub;
  • priprema, saziva i rukovodi sjednicama Skupštine i Upravnog odbora;
  • potpisuje opće i posebne akte koje donosi Skupština i Upravni odbor;
  • skrbi o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora;
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština, odnosno Upravni odbor;
  • za svoj rad odgovoran je Skupštini i Upravnom odboru ..

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, u obavljanju svih njegovih poslova zamjenjuje ga dopredsjednik Kluba.