Upravljanje

Stručni odbor

5. ožujka 2022.

Stručni odbor brine o sportskim aktivnostima u klubu. 

Popis članova:

  1. Nikola Bralić
  2. Krešimir Čuljak
  3. Marijan Filipović
  4. Goran Nuskern, predsjednik
  5. Jasminka Kraljević
  6. Srđan Podvorac
  7. Marko Ukropina
  8. Toni Urlić